Na de uitgifte van mijn boek "Uitgebreid kwartierenboek van de familie Tobé" in 1988, had ik de behoefte om mijn gegevens met aanvullingen/wijzigingen in een andere vorm beschikbaar te stellen.

Ik heb toen alle gegevens beschikbaar gesteld in de vorm van GezinsBladen.
Ieder gezin wordt op een aparte pagina gepresenteerd met alle gegevens die van dat gezin beschikbaar zijn.
Omdat alle gezinnen aan elkaar gerelateerd zijn, ontstond een van de grootste databases waarin ieder individu "familie" van elkaar is.

Al deze gegevens worden bijgehouden in een GedCombestand, die, iedere keer na de nodige aanvullingen/verbeteringen, weer op deze site gezet wordt.

Mochten er gegevens afgeschermd moeten worden, laat dat dan even weten.

Deze gegevens heb ik een lange tijd weergegeven in een zeer uitgebreide presentatie met overzichten in de vorm van genealogie grafisch/tekst, kwartierstaat grafisch/tekst, partenteel grafisch/tekst, stamreeks grafisch/tekst.
Omdat deze website aanpassingen nodig had in de software, die ik zelf niet kon uitvoeren, heb ik deze website van internet moeten verwijderen.

De website die nu nog beschikbaar is wordt gemaakt met de "GedComTool" en is niet zo uitgebreid en overzichtelijk, maar toch van harte gegund.

Bert Tobé


* Denk bij het overnemen van de gegevens wel aan bronvermelding.